PDA

Xem chế độ đầy đủ : Trần Triều Đại Vương Cúng Thỉnh KhoaThanh91
25-08-2012, 12:27
http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-019.jpg (http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-019.jpg)http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-020.jpg (http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-020.jpg)http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-021.jpg (http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-021.jpg)http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-022.jpg (http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-022.jpg)http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-023.jpg (http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-023.jpg)http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-024.jpg (http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-024.jpg)http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-025.jpg (http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-025.jpg)http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-026.jpg (http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-026.jpg)http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-027.jpg (http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-027.jpg)http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-028.jpg (http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-028.jpg)http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-029.jpg (http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-029.jpg)http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-030.jpg (http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-030.jpg)http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-031.jpg (http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-031.jpg)http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-032.jpg (http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-032.jpg)http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-033.jpg (http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf-0875/jpeg/nlvnpf-0875-033.jpg)


Hết...
Mọi người tham khảo thêm bản phiên âm của thành viên Jurisprudence phiên âm...: http://hoangbo.vn/forum/showthread.php?5842-%E9%99%B3%E6%9C%9D%E5%A4%A7%E7%8E%8B%E4%BE%9B%E8%A B%8B%E7%A7%91-Tr%E1%BA%A7n-tri%E1%BB%81u-%C4%91%E1%BA%A1i-v%C6%B0%C6%A1ng-c%C3%BAng-th%E1%BB%89nh-khoa

Càn_Uy
25-08-2012, 12:34
Bạn có bản dịch nghĩa không? Nếu có thì bạn up thêm lên chia sẻ để mọi người dễ tìm hiểu được không bạn? Cám ơn bạn...!

Thanh91
25-08-2012, 12:45
Bạn có bản dịch nghĩa không? Nếu có thì bạn up thêm lên chia sẻ để mọi người dễ tìm hiểu được không bạn? Cám ơn bạn...!

Bạn ơi trình độ chữ Nho của mình không đủ đẻ phiên âm toàn bộ khoa cúng được, cái này chắc phải nhờ đến anh Trí Minh hoặc anh Xaquebg bạn ạ... Thông cảm nhé,,,

Càn_Uy
25-08-2012, 12:46
Đọc tới đoạn khấn thỉnh Đức Thánh Ông Cửu Thiên Vũ Đế : "Trần Triều Thượng Thượng Thượng Đẳng Tối Tối Linh Thần Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương" mà thấy oai linh quá... Hihi

Càn_Uy
25-08-2012, 12:48
Bạn ơi trình độ chữ Nho của mình không đủ đẻ phiên âm toàn bộ khoa cúng được, cái này chắc phải nhờ đến anh Trí Minh hoặc anh Xaquebg bạn ạ... Thông cảm nhé,,,

Không sao... Mình tưởng bạn có bản phiên âm tiếng Việt thì bạn up lên thêm để nhiều người cùng tìm hiểu được..., không thì cũng không sao, thế này là cũng quí hóa lắm rồi... Hihi

hoang.bao198x
25-08-2012, 12:54
Mong các anh chị em những người am hiểu chữ Hán Nôm phát tâm việt dịch cho toàn thể đại chúng được tìm hiểu

Thanh91
25-08-2012, 12:56
Không sao... Mình tưởng bạn có bản phiên âm tiếng Việt thì bạn up lên thêm để nhiều người cùng tìm hiểu được..., không thì cũng không sao, thế này là cũng quí hóa lắm rồi... Hihi

Mình thì thấy khoa này thỉnh nhièu vị Dức Ông mà các khoa thường ít thỉnh...

Thanh91
25-08-2012, 12:57
Không sao... Mình tưởng bạn có bản phiên âm tiếng Việt thì bạn up lên thêm để nhiều người cùng tìm hiểu được..., không thì cũng không sao, thế này là cũng quí hóa lắm rồi... Hihi

Bạn phiên âm khoa này đi...

Trí Minh
25-08-2012, 12:59
Ăn mày công đức Mod xaquebg và Vũ Đức Dũng vào phiên âm khoa này và khoa tam vị tiên chúa giùm. Trí Minh văn dốt võ dát không đọc được ạ.

Thanh91
25-08-2012, 13:03
Ăn mày công đức Mod xaquebg và Vũ Đức Dũng vào phiên âm khoa này và khoa tam vị tiên chúa giùm. Trí Minh văn dốt võ dát không đọc được ạ.

Anh phiên âm đi, sau bảo hai bác ấy hiệu đính ạ.

quanghuy
25-08-2012, 13:08
Bản này không phải chỉ có khoa cúng bằng chữ nho không các bác ạ. Phần cuối còn có cả phần sai luyện trần triều và sai luyện ngũ hổ nữa. Phần sai luyện này toàn chữ nôm nhiều. Sách chép tay của các cụ nhiều chữ nôm lắm.
Em xin dịch tạm mấy câu ở đoạn sai luyện trần triều.
SẮC CẨN THỈNH ĐỨC ÔNG HỌ PHẠM HỘ QUỐC LÀ THƯỢNG TƯỚNG QUÂN
ÔNG CÓ TÀI DẸP LOẠN CỨU DÂN LẠI CÓ PHÉP TRÓC TÀ TRỊ BỆNH.
PHỤNG CÔNG LÝ CHÍNH VÂNG VIỆC NƯỚC SỬA SANG
mà đọc đến đây em cũng chả hiểu sao lại có đức ông họ phạm nữa.hihih

Thanh91
25-08-2012, 13:10
Bản này không phải chỉ có khoa cúng bằng chữ nho không các bác ạ. Phần cuối còn có cả phần sai luyện trần triều và sai luyện ngũ hổ nữa. Phần sai luyện này toàn chữ nôm nhiều. Sách chép tay của các cụ nhiều chữ nôm lắm.
Em xin dịch tạm mấy câu ở đoạn sai luyện trần triều.
SẮC CẨN THỈNH ĐỨC ÔNG HỌ PHẠM HỘ QUỐC LÀ THƯỢNG TƯỚNG QUÂN
ÔNG CÓ TÀI DẸP LOẠN CỨU DÂN LẠI CÓ PHÉP TRÓC TÀ TRỊ BỆNH.
PHỤNG CÔNG LÝ CHÍNH VÂNG VIỆC NƯỚC SỬA SANG
mà đọc đến đây em cũng chả hiểu sao lại có đức ông họ phạm nữa.hihih

Bạn phiên âm khoa này đi cho mọi người tham khảo với hihi

Thanh91
25-08-2012, 13:11
Chả ai thanh sờ kiu em gì cả, mỗi anh Bảo Hoàng với anh Trí Minh thôi huhu

Càn_Uy
25-08-2012, 20:03
Bạn phiên âm khoa này đi...


Ăn mày công đức Mod xaquebg và Vũ Đức Dũng vào phiên âm khoa này và khoa tam vị tiên chúa giùm. Trí Minh văn dốt võ dát không đọc được ạ.

Đến anh Trí Minh còn nói thế này thì người kiến thức có hạn như mình làm sao giám "múa rìu qua mắt thợ". Hix. :)

sợ oai tứ phủ
25-08-2012, 20:06
thôi để tôi phiên âm rồi up lên cho cả nhà cùng dùng vậy ! hix hix toàn người có võ mà giấu thôi :tungkinh:

Càn_Uy
25-08-2012, 20:15
thôi để tôi phiên âm rồi up lên cho cả nhà cùng dùng vậy ! hix hix toàn người có võ mà giấu thôi :tungkinh:

Vâng... Nhà em mong đợi để được ăn mày công đức của bác à...! Hí hí :MatCuoi (23)::D

sợ oai tứ phủ
25-08-2012, 20:18
có gì đâu ! cứ đợi mình đi học xong rồi về dịch cho , nhanh thôi mờ khoảng 4 5 năm gì đó thôi:?

Càn_Uy
25-08-2012, 20:29
có gì đâu ! cứ đợi mình đi học xong rồi về dịch cho , nhanh thôi mờ khoảng 4 5 năm gì đó thôi:?

Ối zồi ôi... Những 4-5 năm thì lâu quá... Thế thì để em tự ăn mày công đức của em vậy...! Keke

sonbca
25-08-2012, 20:30
Khoa này trích từ cuốn Cúng lễ phù chú 供禮符咒 trong Thư viện quốc gia.

“Nội dung gồm: 1. Cúng văn 供文: Mẫu văn cúng Phật, lễ Thánh, lễ Táo quân, lễ Bạch Hổ, lễ Tam vị tiên vương, lễ Bản mệnh, lễ Thiên đài, lễ Giải hạn…2.Trần triều đại vương cúng thỉnh khoa 陳朝大王供請科: bài văn cúng ở các cuộc lễ ở đền thờ Đức Thánh Trần. Ngoài sớ văn cúng Đức Thánh, các bài cúng sau lần lượt cúng thỉnh các vua Trần, các công chúa như Thiên Thành công chúa, Thuỵ Dương công chúa, Thuỷ Tiên công chúa, Tĩnh Huệ công chúa, đức ông Phạm Ngũ Lão, Dã Tượng Thượng tướng quân, Yết Kiêu thượng tướng quân, Hà Thắng thượng tướng quân, Huyền Du thượng tướng quân,Ngũ phương hổ ngũ lôi thiên uy thiên tướng thần quân…3.Lễ sấm Táo quân khoa 禮灶君科 bài văn cúng Táo quân”

Thanh91
25-08-2012, 20:47
Khoa này trích từ cuốn Cúng lễ phù chú 供禮符咒 trong Thư viện quốc gia.

“Nội dung gồm: 1. Cúng văn 供文: Mẫu văn cúng Phật, lễ Thánh, lễ Táo quân, lễ Bạch Hổ, lễ Tam vị tiên vương, lễ Bản mệnh, lễ Thiên đài, lễ Giải hạn…2.Trần triều đại vương cúng thỉnh khoa 陳朝大王供請科: bài văn cúng ở các cuộc lễ ở đền thờ Đức Thánh Trần. Ngoài sớ văn cúng Đức Thánh, các bài cúng sau lần lượt cúng thỉnh các vua Trần, các công chúa như Thiên Thành công chúa, Thuỵ Dương công chúa, Thuỷ Tiên công chúa, Tĩnh Huệ công chúa, đức ông Phạm Ngũ Lão, Dã Tượng Thượng tướng quân, Yết Kiêu thượng tướng quân, Hà Thắng thượng tướng quân, Huyền Du thượng tướng quân,Ngũ phương hổ ngũ lôi thiên uy thiên tướng thần quân…3.Lễ sấm Táo quân khoa 禮灶君科 bài văn cúng Táo quân”

Kính mong bác phiên âm ạ!

Càn_Uy
25-08-2012, 20:49
Khoa này trích từ cuốn Cúng lễ phù chú 供禮符咒 trong Thư viện quốc gia.

“Nội dung gồm: 1. Cúng văn 供文: Mẫu văn cúng Phật, lễ Thánh, lễ Táo quân, lễ Bạch Hổ, lễ Tam vị tiên vương, lễ Bản mệnh, lễ Thiên đài, lễ Giải hạn…2.Trần triều đại vương cúng thỉnh khoa 陳朝大王供請科: bài văn cúng ở các cuộc lễ ở đền thờ Đức Thánh Trần. Ngoài sớ văn cúng Đức Thánh, các bài cúng sau lần lượt cúng thỉnh các vua Trần, các công chúa như Thiên Thành công chúa, Thuỵ Dương công chúa, Thuỷ Tiên công chúa, Tĩnh Huệ công chúa, đức ông Phạm Ngũ Lão, Dã Tượng Thượng tướng quân, Yết Kiêu thượng tướng quân, Hà Thắng thượng tướng quân, Huyền Du thượng tướng quân,Ngũ phương hổ ngũ lôi thiên uy thiên tướng thần quân…3.Lễ sấm Táo quân khoa 禮灶君科 bài văn cúng Táo quân”

Hùng Thắng Thượng Tướng Quân chứ không phải Hà Thắng bạn à !!!

Lục Bộ Đức Thánh Ông của cửa Thánh Tòa trong khoa cúng này có ghi rõ :


Trần Triều Đức Ông Phạm Ngũ Lão Thượng Tướng Quân Quận Công

Trần Triều Đức Ông Nghĩa Xuyên Thượng Tướng Quân Quận Công

Trần Triều Đức Ông Dã Tượng Thượng Tướng Quân Quận Công

Trần Triều Đức Ông Yết Kiêu Thượng Tướng Quân Quận Công

Trần Triều Đức Ông Hùng Thắng Thượng Tướng Quân Quận Công

Trần Triều Đức Ông Huyền Do Thượng Tướng Quân Quận CôngThân !!!

Thanh91
25-08-2012, 21:04
Nguyên văn bởi sonbca http://hoangbo.vn/forum/images/buttons/viewpost-right.png (http://hoangbo.vn/forum/showthread.php?p=49581#post49581) Khoa này trích từ cuốn Cúng lễ phù chú 供禮符咒 trong Thư viện quốc gia.

“Nội dung gồm: 1. Cúng văn 供文: Mẫu văn cúng Phật, lễ Thánh, lễ Táo quân, lễ Bạch Hổ, lễ Tam vị tiên vương, lễ Bản mệnh, lễ Thiên đài, lễ Giải hạn…2.Trần triều đại vương cúng thỉnh khoa 陳朝大王供請科: bài văn cúng ở các cuộc lễ ở đền thờ Đức Thánh Trần. Ngoài sớ văn cúng Đức Thánh, các bài cúng sau lần lượt cúng thỉnh các vua Trần, các công chúa như Thiên Thành công chúa, Thuỵ Dương công chúa, Thuỷ Tiên công chúa, Tĩnh Huệ công chúa, đức ông Phạm Ngũ Lão, Dã Tượng Thượng tướng quân, Yết Kiêu thượng tướng quân, Hà Thắng thượng tướng quân, Huyền Du thượng tướng quân,Ngũ phương hổ ngũ lôi thiên uy thiên tướng thần quân…3.Lễ sấm Táo quân khoa 禮灶君科 bài văn cúng Táo quân”

Hùng Thắng Thượng Tướng Quân chứ không phải Hà Thắng bạn à !!!

Lục Bộ Đức Thánh Ông của cửa Thánh Tòa trong khoa cúng này có ghi rõ :


Trần Triều Đức Ông Phạm Ngũ Lão Thượng Tướng Quân Quận Công

Trần Triều Đức Ông Nghĩa Xuyên Thượng Tướng Quân Quận Công

Trần Triều Đức Ông Dã Tượng Thượng Tướng Quân Quận Công

Trần Triều Đức Ông Yết Kiêu Thượng Tướng Quân Quận Công

Trần Triều Đức Ông Hùng Thắng Thượng Tướng Quân Quận Công

Trần Triều Đức Ông Huyền Do Thượng Tướng Quân Quận CôngThân !!!


Và ở trong đó có Lễ Tam Vị Chúa Tiên Khoa chứ không phải là Tam Vị Tiên Vương. Nhưng cái chú thích này là do thư viện người ta viết bác Càn Uy ạ.

xaquebg
26-08-2012, 20:20
bản này với bản Trần Triều Khoa Hiến tôi đã đăng có nhiều điểm giống.
http://hoangbo.vn/forum/showthread.php?4852-Tr%E1%BA%A7n-tri%E1%BB%81u-khoa-hi%E1%BA%BFn

Thu HàNội
27-08-2012, 08:26
Mong các bác phát tâm việt dịch, em muốn tìm hiểu mà không biết đọc

xaquebg
27-08-2012, 08:39
Một là chữ nghĩa mình cũng kém, thứ 2 là ko có thời gian để mày mò dịch được. Mong bạn nào giỏi chữ giúp diễn đàn với.

vu duc dung
28-08-2012, 00:53
TRẦN TRIỀU HƯNG ĐẠO VƯƠNG CÚNG THỈNH KHOA.

Thiên trường Tức Mặc Bảo Lộc địa hương.

Trần triều quốc sử kí nam bang.

Nhất quế bạch đàn hương thánh tượng
Thần quang đăng hỏa ức niên phương.
Nam vô phả quốc nhân vương bồ tát ma ha tát.
Phục dĩ, điện đường nghiêm túc, pháp lạc kiền tương, các vận triều âm, đồng xưng tán lễ, chí tâm tán lễ liên tọa phúng thần ngọc bệ, tôn lâm hoằng phổ phú, đãng đãng bố nhân thi, chiêu chiêu khoan đức đại, cứu hộ nhân nhân triêm huệ trạch, trừ tai tứ phúc bảo khang minh, vạn phương liêm ủng hộ, chính pháp đường đường siêu vạn cổ, hiển hiện diệu nan lường, tùy cơ năng phó cảm lịch kinh hỗ cổ kim huy vũ trụ, đảo tất thông cầu tất ứng tăng phúc tuệ bồ tát.
Nam vô tăng phúc tuệ bồ tát ma ha tát ( tam biến)
Phục dĩ. trai diên dĩ biện, lễ vật cụ trần, dục nghinh thánh đức dĩ lai lâm do lự yêu phân chi thượng tại, cố khai quyền nhi hiển thực, khởi bất bằng nhâm quí chi phương, nhiên giả tá dĩ tu chân, chí tất dụng ma ha chi lực. Phu thủy giả, diệu nguyên thậm thậm, linh phái thao thao,uyển trung tống xuất hổ bào tuyền phái thượng giám khai long thị đố chừng ngại thu lộ lục dương chi thượng tán quỳnh tương,huỳnh triệt hàn đàm bích ngọc uyển trung hàm tố nguyệt như lai giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Ma ha pháp thủy tịnh vô nhai,Dương chi sái xứ tuyệt tiêm ai, hỏa nội chẩn vô tai, đại địa khoan hoài, cộng mộc pháp diên khai.
Nam vô thanh lương địa bồ tát ma ha tát.
Thiết dĩ. Lô la ký khiết pháp tịch tinh nghiêm dục thông quì khổn dĩ đương trần tất trượng bảo hương nhi biến đạt. Phu hương giả bản do thiên biểu, căn xuất địa sinh, thanh quang đoạt nhật nhân huân, xứ xứ tán tường yên, hòa khí thông thần, liêu nhiễu phương phương đằng thụy thái, tiên trình ngũ phận, thứ đạt cửu tiêu, đổ thành tâm tấu cách chi gian, vận thần lực lai lâm chi tế giáo hữu nhiên hương tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Long bồi thiên ngoại tán danh hương,
Thụy khí huân cao thiện pháp đường.
Tỵ khổng liêu thiên chiêm kính ngưỡng.
Nguyện kỳ thân thỉnh phúc nhương nhương.
Nam vô hương cúng dàng bồ tát ma ha tát.

Trí Minh
28-08-2012, 13:49
Rất kính mong bác lưu tâm, Bác Kuang Tuấn thiết kế bản đối chiếu đi...

kuangtuan
28-08-2012, 18:31
HI HI ! THỬ NHÉ
trang đầu thếu hai chữ nè L
http://i1170.photobucket.com/albums/r530/tuphucongdong/khoatrantrieudoichieu.jpg (http://i1170.photobucket.com/albums/r530/tuphucongdong/khoatrantrieudoichieu.jpg)

hoang.bao198x
28-08-2012, 19:02
Mong rằng diễn đàn ta sẽ tập hợp biên tập được một quyển sách về các khoa cúng. Kính mong toàn thể anh chị em có thể cung cấp tư liệu và mong anh kuangtuan sẽ làm công việc biên tập thiết kế sách

vu duc dung
29-08-2012, 00:27
thanhk nhé mắt mũi dạo này kém mất rồi

Trí Minh
29-08-2012, 00:33
thanhk nhé mắt mũi dạo này kém mất rồi

Cụ thầy tiếp tục phiêm âm đi cho bác Kuang Tuấn còn hành sự tiếp....

Jurisprudence
29-08-2012, 14:56
HI HI ! THỬ NHÉ
trang đầu thếu hai chữ nè L
[/URL][URL="http://i1170.photobucket.com/albums/r530/tuphucongdong/khoatrantrieudoichieu.jpg"]http://i1170.photobucket.com/albums/r530/tuphucongdong/khoatrantrieudoichieu.jpg (http://i1170.photobucket.com/albums/r530/tuphucongdong/khoatrantrieudoichieu.jpg)

Anh để hai cái chữ "lễ" viết thành chữ nhỏ là sai. Trong nguyên bản họ viết nhỏ tại vì họ quên viết vào, thì kèm theo thôi. Trong văn cổ chỉ có một só phần chữ là chính thức nên viết nhỏ: chủ yếu là chữ gì để chỉ mình, như "thần" tức là "thần tử/tôi", "đệ tử" hay "tín chủ" phải việt nhỏ để tỏ sự thành kính với thánh. Trong sớ triều đình cũng viết vậy.

vu duc dung
06-09-2012, 23:55
TRẦN TRIỀU HƯNG ĐẠO VƯƠNG CÚNG THỈNH KHOA.

Thiên trường Tức Mặc Bảo Lộc địa hương.

Trần triều quốc sử kí nam bang.

Nhất quế bạch đàn hương thánh tượng
Thần quang đăng hỏa ức niên phương.
Nam vô phả quốc nhân vương bồ tát ma ha tát.
Phục dĩ, điện đường nghiêm túc, pháp lạc kiền tương, các vận triều âm, đồng xưng tán lễ, chí tâm tán lễ liên tọa phúng thần ngọc bệ, tôn lâm hoằng phổ phú, đãng đãng bố nhân thi, chiêu chiêu khoan đức đại, cứu hộ nhân nhân triêm huệ trạch, trừ tai tứ phúc bảo khang minh, vạn phương liêm ủng hộ, chính pháp đường đường siêu vạn cổ, hiển hiện diệu nan lường, tùy cơ năng phó cảm lịch kinh hỗ cổ kim huy vũ trụ, đảo tất thông cầu tất ứng tăng phúc tuệ bồ tát.
Nam vô tăng phúc tuệ bồ tát ma ha tát ( tam biến)
Phục dĩ. trai diên dĩ biện, lễ vật cụ trần, dục nghinh thánh đức dĩ lai lâm do lự yêu phân chi thượng tại, cố khai quyền nhi hiển thực, khởi bất bằng nhâm quí chi phương, nhiên giả tá dĩ tu chân, chí tất dụng ma ha chi lực. Phu thủy giả, diệu nguyên thậm thậm, linh phái thao thao,uyển trung tống xuất hổ bào tuyền phái thượng giám khai long thị đố chừng ngại thu lộ lục dương chi thượng tán quỳnh tương,huỳnh triệt hàn đàm bích ngọc uyển trung hàm tố nguyệt như lai giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Ma ha pháp thủy tịnh vô nhai,Dương chi sái xứ tuyệt tiêm ai, hỏa nội chẩn vô tai, đại địa khoan hoài, cộng mộc pháp diên khai.
Nam vô thanh lương địa bồ tát ma ha tát.
Thiết dĩ. Lô la ký khiết pháp tịch tinh nghiêm dục thông quì khổn dĩ đương trần tất trượng bảo hương nhi biến đạt. Phu hương giả bản do thiên biểu, căn xuất địa sinh, thanh quang đoạt nhật nhân huân, xứ xứ tán tường yên, hòa khí thông thần, liêu nhiễu phương phương đằng thụy thái, tiên trình ngũ phận, thứ đạt cửu tiêu, đổ thành tâm tấu cách chi gian, vận thần lực lai lâm chi tế giáo hữu nhiên hương tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Long bồi thiên ngoại tán danh hương,
Thụy khí huân cao thiện pháp đường.
Tỵ khổng liêu thiên chiêm kính ngưỡng.
Nguyện kỳ thân thỉnh phúc nhương nhương.
Nam vô hương cúng dàng bồ tát ma ha tát.

tiếp của các bạn.Jurisprudence
Nhất tâm phụng thỉnh
Thượng thừa đế mệnh, bỉnh nhân gian thiện ác chi hành,hạ chiếu dân tình, định số mệnh cát hung chi triệu, kim niên...hành khiển thái tuế chí đức tôn thần, công tào phán quan, hành binh bộ chúng,
duy nguyện. thể thiên địa phát sinh chi đức, trừ phân khí dẫn xuân phong, hoằng càn khôn hóa dục chi
nhân tiêu....tai thành thái vận, giáng phó điện đường chứng minh công đức- hương hoa thỉnh.
Nhất tâm phụng thỉnh, sắc thụ hoàng thiên chi thượng, trừ tai hãn hoạn trạc dư linh, danh thùy tự điển chi trung, hộ vật tế dân chiêu quyết đức, thần cung duy: Đương cảnh thành hoàng chính vị đại vương, cập thổ địa lý vực chân quân.- Duy nguyện: bảo cảnh tiêu vô vọng chi tai, hựu dân tích hữu dư chi khánh, giáng phó điện đường chứng minh công đức - Hương hoa thỉnh.

Nhất tâm phụng thỉnh. lưỡng gian hàng tú, ngũ hành thành hình, nhược thủy thành tiêu dao, phùng sơn sái lạc, đam đam chi khí lộ, mục tắc quỉ khốc thần kinh, trục trục chi hùng, cảm thanh tắc hà phiên hải phất, khoảnh khắc nhi kình nghê lãng tức, danh chấn lục giang, tu du nhi Ô Mã hồn kinh,công cao Vạn Kiếp, tảo tận cô binh dẫn huyệt, dân lại dĩ sinh cử an phù giả nhạn đát dân an kì nghiệp. thần cung thỉnh.- Trần triều ngũ phương ngũ hổ, ngũ lôi thiên uy thiên tướng thần quân - tòa hạ.
Duy nguyện: trục điện khu lôi, thừa phong giá vũ, ký vũ đằng vân, quang giáng điện trung chứng minh công đức.- hương hoa thỉnh.
Tái vận chân nhang chí tâm bái thỉnh.

Thượng lai triệu thỉnh ký mộc quang lâm an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Tam thánh từ tôn lai giáng phó
Khoát nhiên tâm nguyệt thính đà la
Nguyện chiếu thánh đức giáng hương đàn.
Diệu chuyển vô phương tùy xứ hiện.
Nam vô an tọa vị bồ tát ma ha tát.
dụng âm dương.
Phục dĩ.chí linh chí cảm, tự ảnh tự hình, khứ lai hô hấp chi gian, trần tâm mạc thức, vãng phản tu du chi tế, nhỡn nhục nan tri, kim tắc hoa nghi dĩ biện lễ vật cụ trần thành tâm phụng hiến.
Thánh từ phục vọng, đồng thùy chiếu giám (tín chủ, đệ tử) kiền thành đô thân phụng hiến
Nhất nghi lục cúng dĩ viên thông,
Phả hiến như lai pháp giới đồng,
Sái sái trần trần giai cụ túc,
Hà sa thánh tướng giáng hư không.
Phạ nhật la ma ha (hương, hoa, đăng, trà, quả, thực)phụng hiến.
Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng,
Phả thí pháp giới chư quần sinh.
Nhược dĩ hương hoa phả cúng dàng,
Duy năng thành tựu Phật công đức.
Án nga nga nãng tam bà phạ nhật ma la hộc.(tam biến)
án tự nhiên thiên trù thực.
vô lượng diệc vô biên.
Tùy niệm giai sung túc,
Liệt vị các quan chư tướng, chư doanh phả đồng cúng dàng.
Nhất biến vi thập, thập biến bách, bách biến thiên, thiên biến vạn,vạn biến ức,ức biến hằng hà sa số, biến thiểu thành đa, quyết tự gia trì, hóa vô vi hữu. (tam biến).
Nam vô hương phả cúng dàng bồ tát ma ha tát.
Thần quang bất muội thánh nhãn phi dao, cụ hữu trạng văn cẩn đương tuyên độc
Thượng lai văn trạng, cẩn mật phương hàm tiến trình vu tọa thượng chứng minh,thác trí tại lô trung cẩn thận, hỏa yên phi uất uất, phong khí lộng phiêu phiêu.
án bạt đà bạt đà tỳ lư chỉ ninh sa hạ.
cổ thỉnh tam hồi.
Nhất tâm phụng thỉnh Thác sinh Nam Việt, phù hựu Anh Tông,quán sơn nam uy vũ quá nhân,chiến bắc quốc tài ưu tế chúng, can qua chấn động, đơn kỵ thông hành, phụng chỉnh lĩnh binh, thân chinh thảo tặc, trận tiền tróc đắc Phạm Nhan trảm đầu nêu mẫu quán. Sắc phong Nguyên Soái,Hưng Đạo Đại Vương, giáng phó điện đường, chứng minh công đức nhang hoa thỉnh.
Nhất tâm phụng thỉnh Trần triều vương quốc, khứ bạo trừ hung, chức thụ trần triều nguyên soái, trảm tà diệt quỉ, bẩm thượng đế tử vi tinh chúa, giáng hạ dân chúa tể quyền hành, nội tắc thống lĩnh triều đình chư vệ, ngoại tắc cai thủy bộ chư doanh, vận lục thao nghiêm lệnh chỉ huy,bày bát trận dương uy hùng hổ, tróc Phạm Nhan ở Đằng Giang chi thượng,vận Chí Linh ư Đông Triều chi hương, pháp hành trảm thủ trảm yêu trảm túc, phân vi diệp thị, diệp lộ diệp giang.
Thần cung thỉnh
Đức thánh Trần Đại Đức thần cáo vu điện hạ đan thành.
Nhớ đức thánh cả có phép dụng binh tài thao lược, thần thông lục trí, thủa Thái Bình trần triều thịnh trị,thằng Phạm Nhan có trí thần thông, tội nó thâu cung trốn sang Nam Việt,thấy tài thao lược, thế lực khá đương, chiếu chỉ Ngọc Hoàng sai đức thánh cả,cấp thêm binh mã thủy bộ chư dinh, tổng vạn tinh binh,thống thiên hùng tướng,tài cao độ lượng, Việt thế ai đương,ra Bạch Đằng giang, hà phiên hải phất, ngọn cờ thẳng chỉ, phụ quốc hồn kinh, quân bộ đóng doanh, thủy binh vây ngoại, lệnh truyền hỏa tốc, bắt chém lấy đầu, bát vạn binh tầu, nhất giai thu tận, Bạch Đằng nhất trận, chém nó làm ba, phần bỏ giang hà, phần nêu ngọn giáo, phần phó ngoại lộ, cho cầm thú ăn, từ đấy phương dân, nhất giai yên giặc. Lệnh truyền hỏa tốc,chiếu chỉ ban phong Đại Vương quan ,lập đền phụng sự, hỏa tốc đáo đàn là tật tốc giáng (luyện văn nhất thể).
Nhất tâm phụng thỉnh đức ông họ Phạm phù quốc là thượng tướng quân, ông đã tài dẹp loạn cứu dân, ông lại có phép tróc tà trị bịnh, phụng công lý chính, vâng việc nước sửa sang miền bắc quốc, chống uy trời giúp khách tới A Nam, đứa cự đồ đã khôn đường chốn khỏi, ngọn cờ trung quân còn đương phơi phới,cửa mỏ tầu nghe đã chê mùi,tới bến có tinh có mậu, mậu ba mậu ba, sảo lý cống cô đà cừ khể kiến kỳ mậu chiết hà công kiến chi,xuống sông thì đức ông giữ việc kình nghê, đô nhiêu chèo lạn nhẽ, trận trên rừng hùm kêu vượn hót, kéo đến đã vang lừng, đền đức ông tuy đó lẫy lừng, xong đi lại đố ai suy được, ai mà sơ lược chẳng có lễ nghi, phép thần thông bắt tội tức thì,mưu tam đạo uy nghi cùng phục, thạch bàn đá mọc là chốn nghỉ ngơi,cửa lục hang dơi, là nơi đức ông qua lại, chèo qua một mái, tới sông Bạch Đằng, khảo khóa sắc rồng về phong đền đức ông thượng đẳng, đức ông linh ứng, giáng hạ điện trung, phù trì đệ tử, cầu sao được vậy, là tật tốc giáng (dùng luyện văn nhất thể)
Sắc cẩn thỉnh thần hổ linh linh, sơn lâm chúa tinh, uy hùng dũng mãnh, sư tử tàng hình, thân trường thập trượng, vĩ tự long tinh, hào quang hách hách, hống động thiên đình, y nha song kiếm, hổ hoàng hổ bạch,hổ hắc hổ xích, hổ thanh, tả thiên thiên lực sĩ, hữu vạn vạn hùng binh, tốc giáng điện đường nã tróc quần manh, hương hoa thỉnh.
Sắc cẩn thỉnh ngũ hổ đại tướng uy linh, quản cai bát vạn, hùng hổ tinh binh, tuân thừa thánh lệnh, tốc giáng điện trung, nã tróc cường tà là tật tốc giáng.
Sắc cẩn thỉnh, ngũ lôi khâm mệnh hoàng thiên,giáng cư hạ giới, thần thông biến hóa, dũng mãnh uy cường, Uất Lâm nguyên tướng, cùng tiến binh nhung,Nguyên Tông đại tướng phân đạo công đồng, hành vũ hành phong, hóa lôi hóa điện, tróc quỉ trừ tà, tinh phi hỏa tốc - thần cung thỉnh.
Ngũ lôi đại tướng, thống lĩnh ngũ phương chư bộ tốt, tuân thừa thánh lệnh, tốc giáng điện trung, nã tróc cường tà thần thông là tật tốc giáng.

(hết)
đệ tử tự Pháp Thông cung nghinh thánh tiệc đại vương Trần Trều xin dịch văn cúng.

Xjnhxjnh
04-11-2012, 02:41
Cảm ơn các thầy rất nhiều!

hoanglan21
21-12-2012, 09:37
Bản này không phải chỉ có khoa cúng bằng chữ nho không các bác ạ. Phần cuối còn có cả phần sai luyện trần triều và sai luyện ngũ hổ nữa. Phần sai luyện này toàn chữ nôm nhiều. Sách chép tay của các cụ nhiều chữ nôm lắm.
Em xin dịch tạm mấy câu ở đoạn sai luyện trần triều.
SẮC CẨN THỈNH ĐỨC ÔNG HỌ PHẠM HỘ QUỐC LÀ THƯỢNG TƯỚNG QUÂN
ÔNG CÓ TÀI DẸP LOẠN CỨU DÂN LẠI CÓ PHÉP TRÓC TÀ TRỊ BỆNH.
PHỤNG CÔNG LÝ CHÍNH VÂNG VIỆC NƯỚC SỬA SANG
mà đọc đến đây em cũng chả hiểu sao lại có đức ông họ phạm nữa.hihih
Đức ông họ Phạm tức là Phạm Ngũ Lão, con rể dc yêu quí của Đức Thánh Trần.
Ở trên đã có thỉnh đến, phần luyện này chỉ nhắc lại thôi

hoanglan21
21-12-2012, 11:14
cần cẩn thận hơn, có chữ bạn đã bỏ sót ko phiên/dịch

hoanglan21
21-12-2012, 11:18
ko phải "là tật" mà là "la tật", từ Hán Việt có nghĩa là rất nhanh chóng, mau chóng

hoanglan21
21-12-2012, 11:27
"chê mùi": nguyên văn là chữ tri+bộ khẩu, chữ chu + bộ khẩu, ko thể đọc là "chê mùi", thực ra là tri chô: từ cổ: kêu la, sợ hãi

hoang.bao198x
21-12-2012, 20:56
"chê mùi": nguyên văn là chữ tri+bộ khẩu, chữ chu + bộ khẩu, ko thể đọc là "chê mùi", thực ra là tri chô: từ cổ: kêu la, sợ hãi

Rất mong sự tham gia đóng góp của bạn vào quá trình phiên dịch các khoa cúng trên diễn đàn. Để diễn đàn sớm tập hợp xuất bản một bộ sách về các khoa nghi

nguyen ba minh
16-04-2013, 23:06
chu nho nay em ko hieu dc neu co ban dich em muon hoc hoi ai ma co ban dich
thi cho em hoc nua

nguyen ba minh
16-04-2013, 23:21
em thay hoi khac so voi khoa tran trieu cua rthay em

xaquebg
17-04-2013, 08:09
em thay hoi khac so voi khoa tran trieu cua rthay em

Các khoa nghi có rất nhiều dị bản, có bản khác toàn bộ, có bản khác một phần.

erickantonytran
07-05-2013, 17:38
thế này thì cũng khó quy chuẩn nhỉ? có cái là nếu nhà ngài k phản đối thì dù dị bản hay k đúng chắc vẫn dùng được...

erickantonytran
07-05-2013, 17:39
em Thanh91 có bản dịch k? thì post cho anh em với, phiên âm cũng được ấy...

Thanh91
07-05-2013, 23:40
thế này thì cũng khó quy chuẩn nhỉ? có cái là nếu nhà ngài k phản đối thì dù dị bản hay k đúng chắc vẫn dùng được...


sao a lại muốn quy chuẩn nhỉ? khoa cúng cứ ko sai là đc, có nhièu dị bản, mà khoa cúng là do con ng soạn ra nên mỗi ng có cách hành văn khác nhau mà

Thanh91
07-05-2013, 23:40
em Thanh91 có bản dịch k? thì post cho anh em với, phiên âm cũng được ấy...


Link ngay ở dưới đó a

erickantonytran
08-05-2013, 15:11
em Thanh k hiểu ý anh, em đọc kỹ lại cm của anh đi. Anh đâu phản đối dị bản? nên anh chẳng nói là, dù dị bản hay không? miễn các ngài k trách gì thì có nghĩa vẫn dùng được bình thường mà, anh không hề phản đối 1 tí nào chứ quy chuẩn thì biết lấy cái gì ra để quy chuẩn đây? giữ được những bài này là đã đáng quý lắm rồi ấy...

HườngBaby
09-05-2013, 10:52
em Thanh k hiểu ý anh, em đọc kỹ lại cm của anh đi. Anh đâu phản đối dị bản? nên anh chẳng nói là, dù dị bản hay không? miễn các ngài k trách gì thì có nghĩa vẫn dùng được bình thường mà, anh không hề phản đối 1 tí nào chứ quy chuẩn thì biết lấy cái gì ra để quy chuẩn đây? giữ được những bài này là đã đáng quý lắm rồi ấy...

Bác định hành nghề mê tín dị đoan à mà hỏi khoa cũng kỹ thế, :))

th0978604877
09-05-2013, 23:46
em cũng thấy lạ :)) cúng như thế nào thì thánh mới gật gù tấm tắc , còn cúng như thế nào mà thánh chê thì cứ gọi là ...

noibuonxaxu_nhoem
24-05-2013, 21:14
cảm ơn diễn đàn đã đăng bài nên nhưng em không hiểu được nôi dung của bài viết, anh chị và độc giả nào có bản dịch tiếng việt thì cho em với. em xin chân thành cảm ơn

noibuonxaxu_nhoem
24-05-2013, 21:25
kính đức quý thầy bố thí , đăng cả bài nên đi ạ cho đệ tử và bách gia trăm họ cùng biết. A DI ĐÀ PHẬT

Thanh91
24-05-2013, 23:25
kính đức quý thầy bố thí , đăng cả bài nên đi ạ cho đệ tử và bách gia trăm họ cùng biết. A DI ĐÀ PHẬT

đăng hết cả khoa rồi đó bạn?

erickantonytran
05-06-2013, 09:08
Bé Thanh đăng luôn cả bản dịch hết lên đi...

VU GIA
02-10-2013, 09:21
là Pham Điện Súy( bài thỉnh bằng văn nôm) các bạn cần tham khảo tôi đăng lên cho!

VU GIA
02-10-2013, 09:51
chào bạn!Điện đường nghiêm túc.Pháp lạc khanh thương( tiếng kim thạch khi lễ dùng để thỉnh) bạn ạ, mong được chia sẻ cùng bạn và diễn đàn!

nguyentrung
02-10-2013, 12:01
ĐÂy là khoa chép tay của cao nhân nào vậy THANH,cụ viết hơi lạm dụng câu thượng;thần cung thỉnh Trần triều thượng thượng thượng đẳng tối tối linh thần thái sư thượng phụ thượng quốc công nhân vũ Hưng Đạo đại vương,nhiều thượng quá vượt THIÊN mất,theo anh hai là đủ...Nhất tâm phụng thỉnh;THiên trường tôn phái,vương thất khoản thân,an ấp thân phong thoải phủ phan vương chi lễ,sứ giả vi thiện biệt đông bình chi phong,thời,giáo tý đàu sơ vận phùng ngữ bách dự ứng thanh tiên nhất mộng,thiên đản thánh nhân.sát thát lính nguyên xuất nhập tôn ngô chí thao lược,khôi cương phọc tà hiện ngoạn cách lý chi động,danh duy vân phủ bẩm chi đặc thù,hậu giác nguyên chi hữu tự,báo bản bách thế bất vong,dực đức thiên thu bất nhị.Cung duy Trần triều khải thánh hiển hoàng khâm minh đại vương ngọc điện hạ...tôi trích một lời thỉnh của khoa cúng Trần triều,các bạn so sánh câu''báo bản bách thế bất vong,dực đức thiên thu bất nhị''và câu ''thượng thượng thượng đẳng tối tối linh...''khiêm tốn hơn nhưng không kém về uy danh nhà NGÀI...

hoanglan21
25-11-2013, 10:24
Pháp nhạc, ko đọc là lạc nhé, chữ này có 2 âm, pháp nhạc: những loại âm nhạc dùng trong đàn lễ. Nếu đọc là lạc thì nghĩa là vui vẻ. Ko có liên quan đến nội dung ở đây, khanh và tương là tên 2 loại nhạc khí mà

Thanh91
25-11-2013, 11:00
ĐÂy là khoa chép tay của cao nhân nào vậy THANH,cụ viết hơi lạm dụng câu thượng;thần cung thỉnh Trần triều thượng thượng thượng đẳng tối tối linh thần thái sư thượng phụ thượng quốc công nhân vũ Hưng Đạo đại vương,nhiều thượng quá vượt THIÊN mất,theo anh hai là đủ...Nhất tâm phụng thỉnh;THiên trường tôn phái,vương thất khoản thân,an ấp thân phong thoải phủ phan vương chi lễ,sứ giả vi thiện biệt đông bình chi phong,thời,giáo tý đàu sơ vận phùng ngữ bách dự ứng thanh tiên nhất mộng,thiên đản thánh nhân.sát thát lính nguyên xuất nhập tôn ngô chí thao lược,khôi cương phọc tà hiện ngoạn cách lý chi động,danh duy vân phủ bẩm chi đặc thù,hậu giác nguyên chi hữu tự,báo bản bách thế bất vong,dực đức thiên thu bất nhị.Cung duy Trần triều khải thánh hiển hoàng khâm minh đại vương ngọc điện hạ...tôi trích một lời thỉnh của khoa cúng Trần triều,các bạn so sánh câu''báo bản bách thế bất vong,dực đức thiên thu bất nhị''và câu ''thượng thượng thượng đẳng tối tối linh...''khiêm tốn hơn nhưng không kém về uy danh nhà NGÀI...
em lấy ở trang thư viện quốc gia a ạ hihi

erickantonytran
25-11-2013, 11:41
em lấy ở trang thư viện quốc gia a ạ hihi
Sax, cái này mà cũng có ở thư viện quốc gia á? thư viện ở phố Tràng Thi đó hả em Thanh?

thayyeu
28-01-2015, 21:10
khoa cung duc tran trieu hay qua